O drogach Prawdy

Nasze życie jest w nieustannym ruchu. Tak, jak wszechświat nieustannie się rozszerza, podobnie i my
ciągle się rozwijamy. Od nas zależy, czy podejmiemy wyzwanie rozwoju i wzrostu świadomie stając się
coraz bardziej sobą. Być sobą, to żyć w zgodzie ze swoim najgłębszym ja, to powiedzenie swojemu życiu
tak, poczucie przynależenia do siebie i do świata. Wreszcie bycie sobą to budowanie wspólnoty z innymi.
Bo tak naprawdę stajemy się sobą, kiedy możemy wyrażać siebie w więzi z drugim człowiekiem.
Strona „Drogi Prawdy” powstała z myślą o wspieraniu Twojego rozwoju. Moim celem jest dzielić się
swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami oraz towarzyszyć Ci choć przez krótką chwilę kiedy tu
jesteś. Niech Cię ubogaci każda myśl, którą tu przekazuję, niech Cię wspiera na Twojej Drodze do
Prawdy.